Projekcia elektro

Spoločnosť NH PARTNER sa zaoberá projekciou v oblasti silnoprúdových inštalácii pre rôzne typy stavieb. Pripravujeme projekty elektroinštalácii od rodinných domov cez obchodné a administratívne centrá až po výrobné haly.

vedieť viac

Energetická certifikácia

Od 1.1.2008 vstúpila u nás do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/ 2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška 311/2009 MVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

vedieť viac

Energetický audit

Spoločnosť NH PARTNER sa zaoberá spracovaním energetických auditov v oblasti osvetlenia prevažne výrobno – prevádzkových objektov. 

Súčasťou auditu je zhodnotenie existujúceho stavu vrátane merania intenzity osvetlenia a návrh úprav osvetlenia vrátane svetlotechnických výpočtov viacerých alternatív a ich ekonomické zhodnotenie.

vedieť viac

systém energetického manažmentu

Od 1.7. 2009 vydaním normy STN EN 16 001 prichádza ucelený nástroj na riadenie energie. 
Norma STN EN 16 001 implementuje smernica 2006/32/ES (o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách). 

vedieť viac

Monitoring spotreby a výroby energie

Spotreba energií je v dnes aktuálna téma. Ak chce inštitúcia správne riadiť energie musí najprv spotrebu energie monitorovať, aby sa správne rozhodla.

Monitoring spotreby energie (ale aj výroby energie) je dôležitý pre inštitúcie aby sa správne  rozhodli na ktorú energiu sa majú zamerať čo do veľkosti úspor a investície.

vedieť viac

Kontaktujte nás

NH PARTNER s.r.o 
Jantárová 30 
040 01 Košice 

+421 55 678 6431 

+421 944 469 204 
nhpartner@gmail.com