MONITORING SPOTREBY A VÝROBY ENERGIE

Spotreba energií je v dnes aktuálna téma. Ak chce inštitúcia správne riadiť energie musí najprv spotrebu energie monitorovať, aby sa správne rozhodla.

Monitoring spotreby energie (ale aj výroby energie) je dôležitý pre inštitúcie aby sa správne  rozhodli na ktorú energiu sa majú zamerať čo do veľkosti úspor a investície.

Monitoring pomáha audítorom spracovať energetický audit s veľkou presnosťou a pomáha inštitúcii vyhodnotiť navrhované úpravy.

Výhodou ponúkaného monitoringu energií je inštalácia bez použitia káblov. Celý monitoring prebieha bezdrôtovo, spotreba a výroba energie napr. z fotovoltickýchpanelov je monitorovaná online. Pri neočakávaných udalostiach napr. havária vodovodného potrubia alebo iný únik energie nás systém upozorní mailom alebo smskou.

Čo vieme monitorovať :

  • Spotrebu plynu
  • Spotrebu vody
  • Spotrebu elektrickej energie aj po jednotlivých spotrebičoch napr. zapojených v zásuvkách

Ďalej vieme monitorovať :

  • Vonkajšiu a vnútornú teplotu
  • Koncentráciu CO2
  • vlhkosť

 

Čo pripravujeme :          

  • diaľkové odpojenie spotrebiča
  • diaľkové ovládanie napr. vodovodného ventilu v prípade havárie
  • diaľkové nastavenie termostatu

Kontaktujte nás

NH PARTNER s.r.o 
Jantárová 30 
040 01 Košice 

+421 55 678 6431 

+421 944 469 204 
nhpartner@gmail.com