Energetická certifikácia

Energetická hospodárnosť budov 

Od 1.1.2008 vstúpila u nás do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/ 2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška 311/2009 MVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu. 

Energetickou certifikáciou sa sleduje zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého. Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sa podľa spomenutej vyhlášky používajú tri hodnotenia energetickej hospodárnosti. 

Spoločnosť NH PARTNER zabezpečuje energetický certifikát pre miesto spotreby “Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie” od roku 2008 v spolupráci s viacerými odborníkmi v oblasti tepelnej ochrany, kúrenia, vetrania.

Referencie

Administratívne budovy

           Viac ako 30 rôznych administratívnych budov na východe Slovenska z nich najvýznamnejšie

 • AB Felbermayr Košice
 • AB Izola Košice
 • Mestské a obecné úrady Snina, MČ Jazero, MČ KVP, MČ JUH, Kojšov, Kurima, Sokoľany, Ovčie, Blažice, Budimír
 • BCT I Košice
 • AB NDS Košice
 • AB BCK I Košice
 • AB IBP Košice
 • AB Cassofin I a II Košice
 • Colnica Vyšné Nemecké

Školy a školské zariadenia

           Viac ako 30 rôznych škôl a školských zariadení na východe Slovenska z nich najvýznamnejšie

 • Ekonomická univerzita Bratislava – PHF Košice
 • SOŠ Bardejov
 • Základné školy vo Svidníku a Snine
 • SOŠ Ostrovského Košice
 • Hotelová akadémia Prešov
 • EGJAK Košice
 • FVS UPJŠ Košice

A3. Nemocnice

           Viac ako 20 rôznych nemocníc a zdravotných zariadení na východe Slovenska z nich najvýznamnejšie

 • VUSCH Košice
 • Nemocnica novej generácie Michalovce
 • NZZ v Snine, Vranove nad Topľou, Spišskej Novej Vsi, Humennom
 • Inštitút nukleárnej medicíny Košice

A4. Hotely a reštaurácie

 • Kúpele Lúčky – Penzión Anča, Barbora, Cyril, Adam, hlavná budova
 • Hotel Ambasádor Košice
 • Penzión Adria Snina
 • Minerál Bardejov

A5. Športové haly

 • Telocvične pri základných školách

A6. Budovy pre veľko a malo obchod

Viac ako 30 rôznych budov pre veľko a malo obchodné služby na východe Slovenska z nich najvýznamnejšie

 

 • ELIT Košice
 • OC Čingov Košice
 • OC Branisko Košice
 • MEGA Prešov
 • COOP Revúca
 • KOBRAJ Košice
 • FRESH Barca
 • Autoservisy a predajne áut Škoda, FORD
 • METRO Zvolen
 • TESCO Bardejov

 

A7. Polyfunkčné budovy

Viac ako 30 rôznych budov na východe Slovenska z nich najvýznamnejšie

 • TETRIA Bardejov
 • Pfo Giraltovce
 • MIKA Bardejov
 • Pfo Svidník
 • ATIS Prešov
 • Spoločenský pavilón Košice
 • Gedes Bardejov
 • Stavatika Bardejov

Oprávnenie

 

MERANIE INTENZITY OSVETLENIA

Od roku 2009 sa v rámci energetickej certifikácie vykonáva aj meranie intenzity osvetlenia

Meranie vykonávame podľa normy STN 36 0015 a slúži na zhodnotenie intenzity osvetlenia certifikovanej budovy. 

Okrem potreby energetickej certifikácie vykonávame meranie intenzity osvetlenia aj pre účely kontroly navrhovaného osvetlenia. 

Meraním intenzity osvetlenia overujeme aj vlastné svetlotechnické návrhy, ktoré poskytuje spoločnosť NH PARTNER.

Kontaktujte nás

NH PARTNER s.r.o 
Jantárová 30 
040 01 Košice 

+421 55 678 6431 

+421 944 469 204 
nhpartner@gmail.com