SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

Od 1.7. 2009 vydaním normy STN EN 16 001 prichádza ucelený nástroj na riadenie energie. 
Norma STN EN 16 001 implementuje smernica 2006/32/ES (o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách). 

Zavedením systému energetického manažérstva získa spoločnosť nástroj na riadenie všetkých energií v spoločností od ich auditu, cez implementáciu až po vyhodnotenie úspor. 

Zavedenie normy prináša nie len systém na riadenie ale implementáciou cieľov a postupov aj reálne úspory nákladov. 

Kontaktujte nás

NH PARTNER s.r.o 
Jantárová 30 
040 01 Košice 

+421 55 678 6431 

+421 944 469 204 
nhpartner@gmail.com