Projekcia elektro

Spoločnosť NH PARTNER sa zaoberá projekciou v oblasti silnoprúdových inštalácii pre rôzne typy stavieb. Pripravujeme projekty elektroinštalácii od rodinných domov cez obchodné a administratívne centrá až po výrobné haly. 

Realizujeme projekty :

  • Káblových VN a NN prípojok
  • vonkajšieho osvetlenia a NN rozvodov
  • vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie vrátane bleskozvodu.
  • Fotovoltických elektrární na strechách budov

Projektovú dokumentáciu realizujeme vo všetkých stupňoch (územné konanie, stavebné povolenie a realizačné projekty). 

Súčasťou projektovej dokumentácie sú návrhy rozvádzačov, svetlotechnické návrhy, výpočty úbytkov napätia a rozloženia siete, výpočty skratových pomerov. Súčasťou projektu môže byť rozpočet a výkaz výmer. 

Referencie

Spoločnosť NH PARTNER sa projekcii silnoprúdovej elektroinštalácie venuje od založenia spoločnosti (od roku 2006), naši projektanti realizujú projekty silnoprúdovej inštalácie už od roku 1996. 
Počas existencie spoločnosti sme realizovali viac ako 100 rôznych projektov. Niektoré z nich sú uvedené v referenciách.

Rodinné a bytové domy

           NN prípojky a rodinné domy

           Bytový dom Junior Poprad

           Bytový dom Ortváňová Košice

           Bytový dom Banská Bystrica

           Bytový dom Šaca

           Bytový dom Moldava nad Bodvou

           Bytový dom Hradová, Košice

           Bytový dom Lomená – JUMBO RESIDENCE, Košice

           Bytový dom Jesenského Košice

           Bytový dom Gelnica

           Bytový dom Trnavská, Košice

           Bytový dom Thurzova, Košice

           Ubytovňa, Moldavská Košice

Administratívne budovy

           Administratívna budova ECOPOINT 1, Košice

           Administratívna budova BCT 1, Moldavská, Košice

 

Kontaktujte nás

NH PARTNER s.r.o 
Jantárová 30 
040 01 Košice 

+421 55 678 6431 

+421 944 469 204 
nhpartner@gmail.com