Projekcia elektro

Spoločnosť NH PARTNER sa zaoberá projekciou v oblasti silnoprúdových inštalácii pre rôzne typy stavieb. Pripravujeme projekty elektroinštalácii od rodinných domov cez obchodné a administratívne centrá až po výrobné haly. 

Realizujeme projekty :

  • Káblových VN a NN prípojok
  • vonkajšieho osvetlenia a NN rozvodov
  • vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie vrátane bleskozvodu.
  • Fotovoltických elektrární na strechách budov

Projektovú dokumentáciu realizujeme vo všetkých stupňoch (územné konanie, stavebné povolenie a realizačné projekty). 

Súčasťou projektovej dokumentácie sú návrhy rozvádzačov, svetlotechnické návrhy, výpočty úbytkov napätia a rozloženia siete, výpočty skratových pomerov. Súčasťou projektu môže byť rozpočet a výkaz výmer. 

Referencie

Spoločnosť NH PARTNER sa projekcii silnoprúdovej elektroinštalácie venuje od založenia spoločnosti (od roku 2006), naši projektanti realizujú projekty silnoprúdovej inštalácie už od roku 1996. 
Počas existencie spoločnosti sme realizovali viac ako 100 rôznych projektov. Niektoré z nich sú uvedené v referenciách.

Rodinné a bytové domy

           NN prípojky a rodinné domy

           Bytový dom Junior Poprad

           Bytový dom Ortváňová Košice

           Bytový dom Banská Bystrica

           Bytový dom Šaca

           Bytový dom Moldava nad Bodvou

           Bytový dom Hradová, Košice

           Bytový dom Lomená – JUMBO RESIDENCE, Košice

           Bytový dom Jesenského Košice

           Bytový dom Gelnica

           Bytový dom Trnavská, Košice

           Bytový dom Thurzova, Košice

           Ubytovňa, Moldavská Košice

Administratívne budovy

           Administratívna budova ECOPOINT 1, Košice

           Administratívna budova BCT 1, Moldavská, Košice

A3. Polyfunkčné budovy a obchodné centrá

           Polyfunkčný objekt, Popradská, Košice

           Polyfunkčný objekt, Košice – Pereš

           Prešov park, Prešov

           Bila Košice, Hlavná ul.

           Prístavba OC Zemplín Michalovce

          

A4. Výrobné haly

           Schelling Košice

           Handtmann Košice

           Zinkovňa Dobšiná

           Celltex Rožňava

           Guttman Košice

           Skladová hala Cínová, Košice

           Rekonštrukcia výrobných liniek MagnetiMarelli

 

A5. Rekonštrukcie objektov – zníženie energetickej náročnosti

           AB Správa mestskej zelene Košice, AB ZEKON Michalovce

           Materské školy – Ďačov, Moldava nad Bodvou, Dargov, Ďurkov, Lesné, Ložín, Šaca, Zemplínska Teplica, Banšelová Bratislava, Buzica, Kráľovský Chlmec, Lipany, Trstené pri Hornáde, Poľany, Janovce, Šarišské Jastrabie, Veľká Ida,

           Gymnázium Opatovská Košice, SPŠ Stavebná, Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, ZUŠ Sobrance

           Kultúrny dom Hanušovce nad Topľou, Pribeník, Valaliky

           Obecné úrady Koškovce, Dargov, Novosad, Sokoľ, Šarišské Dravce, Vysoká nad Uhom, Družstevná pri Hornáde, Čakanovce, Herľany, Malý Horeš, Ohradzany, Poľov, Svinná, Vyšná Myšľa, Janovce

           Galéria Ružomberok

 

 

A6. Ostatné

           Múzeum Jelšava, Gelnica

           Kaštieľ Jaklovce

           Kláštor Uršulínok Košice

           Základné školy Gemerská, Polianska, Staničná, Košice

           Základné školy Veľká Ida, Šemša

           Autosalón Škoda Košice

           Autosalón WELT auto Košice

           Osvetlenie hlavnej stanice Bratislava

           Penzión Garden Košice

           Penzión Semafór

           Denné stacionáre v obciach KokšovBakša, Lemešany, Pavlovce nad Uhom

Kontaktujte nás

NH PARTNER s.r.o 
Jantárová 30 
040 01 Košice 

+421 55 678 6431 

+421 944 469 204 
nhpartner@gmail.com